Priešgaisriniai vandens rezervuarai
  • Priešgaisriniai vandens rezervuarai

Priešgaisriniai vandens rezervuarai

Rezervuarai, skirti priešgaisriniam vandeliui laikyti. Stacionarios talpos, naudojamos ten, kur nėra nuolatinio vandens tiekimo gaisrų gesinimui, arba vandens kiekis nepakankamas. Projektavimas, montavimas, garantinė bei pogarantinė priežiūra.

Jums taip pat rekomenduojame